Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 15 okt 2021

Bidrag till enskilda vägar – Gällivare Kommun

bil

Ny ansökan ska skickas in varje år. Sista ansökningsdag för bidrag är 31 november 2021.

I Gällivare Kommun går det att söka bidrag för enskilda vägar, bidraget finns för både så kallade utfartsvägar (100 - 1000 m) och statsbidragsvägar (>1000 m).

Notera att:
• Ny ansökan ska skickas in varje år.
• Om statsbidrag erhålls, vänligen ange det tillsammans med vägnumret
• Vägförening som ansöker om bidrag ska dessutom bilägga föreningens stadgar samt senaste årsmötesprotokoll.
• Om du inte har anmält något konto får du ingen automatisk utbetalning. Vill du ha pengarna utbetalda så hör du av dig till oss.
• Ansökan ska innehålla karta som påvisar avseddvägsträcka, fullständiga personuppgifter samt adress till den längst bort boende.
• Bidrag kan ej beviljas retroaktivt. Detta innebär att första bidragsutbetalning tidigast sker året efter att ni beviljats bidrag.

Sista ansökningsdag för bidrag till enskilda vägar är 31 november 2021. Ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan och kommunhuset.

Skicka in din ansökan digitalt via e-post SAM@gallivare.se

Skickar du in ansökan brevledes märk kuvertet med "Enskilda vägar" och adressera till:
Gällivare Kommun
Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltningen
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

Hälsningar Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-31
Publicerad:
2021-10-15