Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 01 okt 2021

73 % av bostäderna i östra Malmberget har avvecklats

Malmberget

Med anledning av det brev LKAB skickat till kommunen om östra Malmberget följer här ett svar. Av området som var tänkt att bevaras och utvecklas har LKAB valt att avveckla 73 % av bostäderna. Det har bl.a. lett till att kommunen tvingats lägga ner skolan då elevunderlaget minskade med 87 %. Det står för kommunen klart, att efter LKAB:s agerande, så kan inte östra Malmberget längre ses som ett utvecklingsområde.

Karta

Figur 1 Grönt område - Under avveckling. Blått område under avveckling. Rött område - ej under avveckling.

– Det är av vikt för kommunen att alla som berörs av gruvbrytningen ska behandlas lika. Kommunen anser att östra Malmberget är så påverkat av gruvbrytningen att hela området måste avvecklas, säger Birgitta Larsson, kommunalråd.

Gällande vatten- och avloppsfunktionerna i östra Malmberget har kommunen vidtagit ett antal olika åtgärder för komma till bukt med problematiken. T.ex. har luft- och vattenspolning utförts och en spolplan för området har tagits fram. Problematiken i området är dock större än så då hela nätet är dimensionerat för ett större flöde. I och med LKAB:s beslut om att avveckla 73% av bostäderna och de störningar som finns i området så har påverkan blivit så stor att det är svårt att förse området med ett bra vatten och avlopp. Detta anser Gällivare kommun är en direkt konsekvens av LKAB:s avveckling.

– Vi har idag en gemensam arbetsgrupp med LKAB som arbetar med VA-frågan. Kommunen kommer fortsätta arbeta aktivt med att lösa de problem som uppstått kring vatten- och avlopp i östra Malmberget, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

Gällivare kommun ser positivt på den omställningen gruv- och stålindustrin står inför.

– Kommunen har yttrat sig positivt till etableringen av Hybrit och LKAB:s omställning i helhet, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd.

Utöver det har kommunen även initierat en översyn av översiktsplanen för att utreda möjligheter för eldistribution, vätgasproduktion och vindkraft för att möta den gröna omställningen. Tillsammans med näringslivet i Gällivare har kommunen initierat ett projekt för att möjliggöra de aviserade satsningarna i Gällivare. I projektet kommer man att arbeta med bl.a. att möjliggöra flera bostäder, säkra kompetensförsörjning, skapa ett attraktivt samhälle och vidareutveckla det lokala näringslivet.

Här hittar ni svaret till LKAB i sin helhet. Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2021-10-01