Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 sep 2021

Idag är det den internationella dagen för översättning …

Foto: Daniel Olausson

... och dagen till ära vill vi passa på att lyfta de rättigheter och möjligheter som finns i kontakten med oss som kommun.

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har du som medborgare, i kontakt med oss som kommun, rätt att tala ditt nationella minoritetsspråk. Sveriges nationella minoritetsspråk är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Gällivare kommun är förvaltningskommun för tre: samiska, meänkieli och finska. För att svara mot lagen finns i vissa verksamheter personal som kan tolka men kommunen har också avtal med tolktjänst.
Denna möjlighet riktar sig även till dig som inte behärskar det svenska språket eller till dig som har någon form av funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.

Vill du veta mer om dina rättigheter och möjligheter i kontakten med oss? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Gällivare kommuns värdegrund:
Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-31
Publicerad:
2021-09-30