Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 28 sep 2021

Vinter och snöröjning är på gång - dags för datumparkering

Skylt

I Gällivare kommuns tätorter gäller datumparkering under 1 okt – 15 jun mellan kl 02-08 alla dagar. Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har listat regler att tänka på, nu när snön snart är här och lyser upp våra gator.

För att underlätta för snöröjning men även framkomligheten för alla trafikanter är det viktigt att tänka på hur och var du parkerar ditt fordon.

Allmänna regler
- Parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum och motsvarande gäller udda nummer under udda datum.
- P-skylt utan tilläggstavla betyder att det är "fri parkering". Det innebär att du får parkera i 24 timmar under vardagar. Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering.
- På en väg får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen.
- På vägar med enkelriktad trafik får du dock även stanna eller parkera på vänster sida.
- Tidsangivelser eller andra uppgifter (parkering för rörelsehindrade) som visar att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och läsbara utifrån (gäller även för firmabilar).
- Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, t.ex. i diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar eller liknande.

Du får inte parkera
- Framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
- På en huvudled.

Du får inte stanna eller parkera
- Med något hjul i ett cykelfält, på en gångbana/trottoar eller på en cykelbana.
- På ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
- På eller inom ett avstånd av 10 meter före en cykelpassage eller en cykelöverfart.
- På eller inom ett avstånd av 10 meter före en korsande cykelbana eller gångbana.
- I en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.
- Bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

I Transportstyrelsens broschyr, stanna och parkera Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster., hittar du en bra och lättöverskådlig information. För mer detaljerad information, se Trafikförordningen kap 3 §47-57 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för reglerna för stannande och parkering.

För mer information kontakta Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen via telefonväxeln 0970-81 80 00 eller via mejl sam@gallivare.se

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-31
Publicerad:
2021-09-28