Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 sep 2021

Stor miljösatsning i Gällivare

Ragn-Sells

Kommunalrådet Birgitta Larsson klippte bandet. Foto: Mikael Martinsson

Ragn-Sells har invigt en nyetablering på Kavahedens avfallsanläggning, en viktig möjliggörare för det fortsatta arbetet i omställningen mot ett hållbart Norrbotten.

Ragn-Sells har länge funnits representerade i Norrbotten och finns nu även på plats i Gällivare. Etableringen innebär även ett ytterligare stöd till kunder och industrierna i området mot en ökad återvinningsgrad och en hållbar samhällsutveckling. Bland annat kommer denna satsning att minska antalet onödiga transporter på den redan hårt trafikerade E10:an vilket leder till minskade klimatutsläpp.

- Vi har länge fört diskussioner med Gällivare kommun om att utöka servicen till det lokala näringslivet och även övriga Malmfälten. Det har saknats möjlighet att ta hand om förorenade jordmassor och vi tillför kompetens inom det området. Dessutom slipper malmfältsborna frakta massor över långa avstånd, säger Björn Marcusson, affärsutvecklare på Ragn-Sells och fortsätter;

- I samarbete med LTU forskar vi på ny teknik att rengöra olika material och hur de uppträder i tjäle och kyla och det ska göras i Gällivare nu vilket är jätteroligt.

Anläggningen kommer till en början att hantera främst förorenade jordmassor men Ragn-Sells planerar redan för utbyggnad, bland annat för att behandla olika typer av avfall och investera i ny teknik kopplat till det.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-31
Publicerad:
2021-09-16