Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 jun 2021

Sprängning i centrum

Karta

Från och med onsdag 16 juni kommer sprängningar att ske på Multiaktivitetshusets entreprenadområde. Denna första etapp kommer att pågå i tre till fyra veckor. Sprängningarna, sker inte dagligen eller datumplanerat, men när det sker så är klockslagen 11.00 och 15.00 vanligast.

Områden som påverkas är korsningarna Hantverkargatan/Västra Kyrkoallén, Hantverkargatan/ Smedjegatan samt Storgatan. Även in- och utpassering till Norrskensgallerian kommer sannolikt att påverkas under skjutningarna.

Det blir avstängningar av områden med vakter men exakt hur den ser ut går inte att säga just nu, så var uppmärksam på och respektera vakters uppmaning och signal.

Etapp 1 av sprängningen pågår tre till fyra veckor.

Vi återkommer med information om etapp 2.

I samband med sprängning så signaleras det korta signaler cirka tre minuter för sprängning och sedan en lång signal i cirka 30 sekunder när sprängningen är över. Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du komma att uppleva kraftigt buller och kanske en luftstötvåg. Det är kommer inte vara något problem att röra sig i centrum. Det viktiga är att respektera ljudsignaler och utposterade vakter.

Damning
Vid schaktarbete är det vanligt att problem kan uppkomma med damning. I möjligaste mån
försöker entreprenören minimera problem genom att salta körytor och genom att vattna.
Dammbekämpning sker också av parkeringen på torget. Det minskar eventuella problem men kan inte göra det dammfritt.

Vi ber om förståelse och tack för visad hänsyn.

För mer information kontakta Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen via vx nr. 0970-818 000 eller via mail: sam@gallivare.se
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2021-06-16