Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 24 maj 2021

Viktbegränsning på Kaitumvägen pga tjällossning

lastbil

Gällivare kommuns föreskrifter om tillfällig begränsning av högsta tillåtna bruttovikt p.g.a tjällossning på Kaitumvägen; beslutades den 6 maj 2021.

Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 14 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kaitumvägen i Gällivare Kommun ( enligt kartbilaga nedan ) får fordon inte föras om bruttovikten 12 ton överskrids.

Dessa föreskrifter har trätt i kraft den 26 april 2021 och upphör att gälla den 10 juni 2021. Begränsningen tas bort så fort tjällossningen är över och vägen anses ha normal bärighet. Det kan både förkortas och förlängas.

Karta


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-30
Publicerad:
2021-05-24