Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 10 maj 2021

Tillfälligt skoterförbud väster om Viddjajávri - Girjasområdet

Skoterförbud

Girjas sameby erhåller skoterförbud väster om Viddjajávri - Girjasområdet, enligt karta fr.o.m. 13 maj till och med barmarksperioden. Detta på grund av den sena våren som påverkar tillgången på betesmark för renarna negativt och gör att renarna sprider ut sig under kalvningsperioden.

Den statliga skoterleden är öppen för trafik och vi ber om extra hänsyn även på leden då det pågår kalvning i området.

Från förbudet undantas personal som anges i § 1, Terrängkörningsförordningen. Ortsbor, verksamhetsutövare eller andra med särskild rätt eller intresse kan ansöka om dispens hos Gällivare kommun. Ansökan ska beskriva tidpunkt, syfte och väg för den planerade skoterfärden på karta.
Beslutet om förbud kan överklagas. Överklagan samt dispensansökan inlämnas till Gällivare kommun, 982 81 Gällivare eller post@gallivare.se

Karta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-30
Publicerad:
2021-05-10