Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 10 maj 2021

Hedskolan stängd

Hedskolan

Hedskolan är från och med måndag 10/5 stängt och planeras öppna igen nästa måndag. Cirka en fjärdedel av eleverna och dryg tio procent av personalen var förra veckan frånvarande.

Vi kommer at ha fjärrundervisning för de äldre barnen och vi erbjuder också tillsyn för de vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb, säger Eva Martinsson, skolchef på Gällivare kommun.

Beslutet att stänga skolan togs under helgen av Barn- och utbildningsnämndens ordförande efter samråd med regionens smittskydd. Att skolor kan tvingas stänga under pandemin är något som skolledningen har varit beredd på och därför finns redan upprättade rutiner.

Beslutet togs utifrån att många medarbetare och barn är frånvarande. Smittskyddet påtalar att det inte är en effektiv smittskyddsåtgärd att stänga en skola.

Skolan står väl förberedd på att sköta fjärrundervisning då det är något lärare och elever har övat på under det gångna året. De yngre barnen kommer få hemuppgifter utifrån deras läroplan.

Datorer som barnen har i skolan har delats ut utomhus under måndagen. Eleverna erbjuds också att kunna hämta förbeställd mat, om den som hämtar är symtomfri.

Hedskolan har totalt 421 elever och det är oklart hur många av de frånvarande som smittats av Covid- 19. Det har gjorts viss provtagning och det finns konstaterad Covid-19 bland personal och sju elever har konstaterad covid.

Stängningen berör inte grundsärskolan.

– Vi kommer ha öppet för de barn som har föräldrar som har samhällsviktiga jobb och inte kan ordna tillsyn på annat sätt, för vi vill naturligtvis att sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och andra viktiga funktioner ska kunna hållas igång, säger skolchef Eva Martinsson.

Stängningen handlar inte bara om att hindra smittspridning av Covid-19 utan också om att sjukfrånvaron hindrar verksamheten.

Det är i första hand en åtgärd för att garantera elevernas säkerhet i och med att vi inte har tillräckligt med personal på plats, säger Eva Martinsson. Det är dock viktigt att eleverna inte umgås varken på skoltid eller fritid då smittskyddsläkaren påtalar att en skolstängning kan leda till en ökad smittspridning.

Information till berörda sker löpande via Schoolsoft.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-30
Publicerad:
2021-05-10