Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 23 mar 2021

Tillfällig tillåtelse av skotertrafik på väg

Skoter

Efter förslag och önskemål från Gällivarebor så kommer kommunen under en provperiod tillåta skotertrafik på väg för att enkelt kunna ansluta till skoterled från sin bostad. Efter provperioden kommer den tillfälliga tillåtelsen för skotertrafik att utvärderas för ett eventuellt permanent beslut.

Tillåtelsen kommer att gälla från 24 mars till och med 16 maj mellan klockan 08:00-20:00 samtliga veckodagar. Den tillfälliga tillåtelsen för skotertrafik avser enbart gator/vägar som finns specificerade i kartunderlag. Områdena som valts ut ligger i nära anslutning till skoterleder. Tillåtelsen berör vägar där Gällivare kommun är väghållare och tillåtelsen gäller alltid kortaste väg till skoterled.

Vid korsande av allmän gata har skotertrafikant väjningsplikt mot övriga trafikanter. Snöskoter får inte föras med högre hastighet än 20 kilometer i timmen på allmänna gator och vägar. Passagerare får tas med på fordonet. Tillåtelsen medger endast passage av gång- och cykelväg. Gång- och cykelväg ska ej användas som färdväg.
Utvärdering av den tillfälliga tillåtelsen för skotertrafik sker under hösten 2021 för att sedan upptas till beslut om permanent tillstånd.

Beslutet är taget av kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott.

Karta


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2021-03-23