Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 03 mar 2021

Statsministern på digitalt besök i Gällivare

Marita Eriksson Nilsson

Kommunalsektionens ordförande i Gällivare och Jokkmokk Marita Eriksson Nilsson.

Statsministern Stefan Löfven besökte idag Gällivare kommun digitalt för att träffa personal inom äldreomsorgen och politiker. Syftet med mötet var att få veta hur man inom äldreomsorgen har arbetat under pandemin, men även om vilka satsningar som görs för att stärka äldreomsorgen.

Många människor har mist livet under den pågående pandemin och inte minst äldre människor inom särskilda boenden och hemtjänsten. Stefan Löfven började med att hälsa alla välkomna men gick fort över på mötets tem
- Jag har förstått ni har haft det tufft med Covid-19 utbrott i Gällivare. Det har varit tufft för både personal och boende. Detta har tyvärr varit en verklighet på många platser i Sverige, säger statsministern Stefan Löfven.

'Deltagare
Med på mötet finns undersköterskor som jobbat i frontlinjen under hela pandemin, politiker inom kommunen och socialchefen. Alla fick öppet beskriva sin bild, både positiva och negativa sidor lyftes.
- Samtidigt som Covid-19 slog hårt mot vårt land har pandemin satt ljuset på att vi har ett land där äldreomsorgen har brister. Det finns otrygga anställningsformer, bristande kompetensförsörjning och andra förbättringsområden som pandemin satt ljuset på. Men när vi nu kommer ut ur pandemin ska vi ha världens bästa äldreomsorg, säger Löfven.

Satsningar inom äldreomsorgen
Äldreomsorgslyftet är en satsning som Sveriges regering prioriterat och betyder att 10 000 personer nationellt kan höja sin kompetens och utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid. I Gällivare finns nu åtta personer som påbörjat denna kompetensförhöjning. En av dem är Cleves Niondagara som jobbar på Älvgården och finns med på mötet.
- Jag började läsa till undersköterska utöver min heltidstjänst. Det var väldigt tufft. Nu har jag möjlighet att jobba halvtid och kan läsa den övriga tiden och samtidigt få betalt, något som betyder oerhört mycket för mig och min familj. Jag önskar att fler få ta del av detta, säger Cleves Niondagara till Löfven.

Äldreomsorgslyftet
Under 2021 och 2022 räknar kommun med att kunna erbjuda ett betydligt större antal medarbetare möjlighet att läsa till undersköterska på betald arbetstid. Under 2021 finns det också möjlighet genom äldreomsorgslyftet att satsa på kompetensutveckling för första linjens chefer.

- Äldreomsorgslyftet gör så att statusen i arbetet ökar, säger undersköterskan Marita Eriksson Nilsson, tillika kommunalsektionens ordförande i Gällivare och Jokkmokk, bekräftelse till Löfven. Vi behöver höja statusen för vårt yrke, pandemin har satt fokus på bristerna och det är viktigt att vi känner att vi som personal är värd att satsa på. En satsning på kompetensutvecklingen är ett bevis på detta.

Tidiga insatser
Som första kommun i landet fattade Gällivare kommun den 17 mars 2020 beslut om att en extraordinär händelse råder och därmed upprättades en krisorganisation och kort därefter även en krisledningsnämnd. Beslut som fattades tidigt under våren 2020 var att införa besöksförbud och ekonomiska medel för inköp av skyddsutrustning. Den stora utmaningen var att det vid den tiden inte fanns utrustning att tillgå nationellt. Birgitta Larsson (s) säger att Gällivare kommun har jobbat för att vara transparant och öppen om det rådande läget, mot anställda och innevånare, genom daglig rapportering men även genom samverkanskonferenser för att skapa delaktighet.
- Vi har haft en engagerad personal som gjort ett fantastiskt jobb, säger Birgitta Larsson (s), kommunstyrelsens ordförande.

Skyddsutrustnig
Tillgången på skyddsutrustning är i dag mycket god och kommunen har nu ett lager som ska räcker i tre månader. Johannes Sundelin (s), Socialnämndens ordförande, berättar om en tuff tid under pandemin och att man som värst hade upp till 76 procent frånvaro på en verksamhet.
- De satsningar som regeringen gör innebär att vi kan satsa på att höja kvalitet inom äldreomsorgen i Gällivare, där psykisk hälsa och ensamhet är en viktig del. Men regeringens satsning innebär också att vi kan höja kvalitén genom att dubblera introduktionstiden för nyanställd personal, säger Johannes.

Åtgärder
Gällivare kommun har gjort ett flertal åtgärder under pandemin och när spridningen var stor inom särskilda boenden och ute i hemvården. Införde socialförvaltningen ett tidigt team som jobbade bara med brukare som drabbats av covid-19. Så kallat co-hort vård. Kommunen startade upp en mellanvårdsavdelning där kommunen kunde ta emot smittade brukare och samtidigt vid behov ha en dygnet runt uppsikt på dem. Vidare så stärktes stödet till chefer upp med arbetsledare.
- Det har varit fantastiska insatser som utförts av medarbetare i alla led och som dom har verkligen gjort och gör fortfarande sitt yttersta för att skydda och ta hand om våra brukare, säger Anette Wiksten Åhl, socialchef vid Gällivare kommun.

Drabbats hårt
Forsgläntan har varit hårt drabbat av Covidoch Anita Strand som jobbar där som undersköterska beskriver en svår tid där tyvärr en del avled och detta har medfört många tunga möten med anhöriga.
- Det har varit kämpigt och att även bära på en oro för att eventuellt smitta dom där hemma”, säger Anita Strand till Löfven. Vi var också orolig att skyddsutrustning skulle ta slut då det fanns lite av detta i starten. De äldre hade svårt känna igen oss med all skyddsutrustning och detta var jobbigt för oss alla.

Alla brukare inom Särskilda boenden och de som har hemvården är idag fullvaccinerade i Gällivare. Nästan hälften av personal med omsorgsnära kontakter är också vaccinerad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2021-03-03