Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 feb 2021

Ny dragning av kommunrundan

karta

Ny dragning av kommunrundan.

En omdragning av kommunrundan har skett i syfte att tillgängliggöra spåret för allergiker samt för att minska antalet vägövergångar och problem med grus i spåren, då den tidigare sträckningen gick i nära anslutning till gångstig.

För att minska antalet övergångar på ridstigen, som korsar skidspåret, kommer preparering av den borttagna sträckan inte att genomföras.

Vi hänvisar alla skidåkare till den nya sträckningen. Parkeringsplats finns längs Treenighetensväg.

Då både ryttare med häst och skidåkare rör sig i området vill vi uppmana till visad respekt för varandra, sänk hastigheten på de platser där ridstig och skidspår möts.

karta

Gammal dragning av kommunrundan.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-29
Publicerad:
2021-02-16