Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 jan 2020

Gällivare kommun i sammarbete med Luleå tekniska universitet

Gällivare kommun har som mål att minska växthusutsläppen i linje med det nationella klimatmålet som bland annat innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några ”nettoutsläpp” av växthusgaser till atmosfären. Detta för att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och helst ska den stanna vid 1,5 grader.

Gällivare kommun har i sammarbete med Luleå tekniska universitet startat upp ett arbete med att kartlägga kommunens energiförbrukning. Kartläggningen genomförs både på kommunen som geografisk område, men då kommunen har störst rådighet över sin egen organisation samt ska föregå med gott exempel mot övriga aktörer i samhället tas även ett nuläge för kommunen som organisation fram.

Sammarbetet med LTU ger kommunen möjlighet att simulera olika framtidscenarier kopplade till våra växthusgasutsläpp samt bättre möjlighet att prioritera åtgärder för ett vi på ett kostnadseffektivt sätt ska nå vårt uppsatta klimatmål.

Gällivare kommuns växthusgasutsläpp (exkl. LKAB) för åren 2005-2016. Figuren visar även Gällivare kommuns klimatmål i linje med det nationella klimatmålet som innebär att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-30
Publicerad:
2020-01-20