Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 dec 2020

Stöd till föreningar och näringslivet

Kommunalråden

Kommunalråden Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP) och Birgitta Larsson (S).

Vi ser idag en påverkan på förenings- och näringslivet både nationellt och lokalt på grund av coronapandemin. Kommunstyrelsen har därför fattat beslut om en rad åtgärder för att mildra eventuella ekonomiska konsekvenser för företag och föreningar inom fritidsområdet.

I mars 2020 beslutade Krisledningsnämnden om ett åtgärdspaket riktat mot näringslivet, framförallt för att hålla uppe likviditeten. Nu ser kommunen ett behov av att återuppta åtgärderna i stödpaketet efter signaler från näringslivet.

- Det känns riktigt bra att kommunstyrelsen idag fattat ett positivt beslut kring ett stödpaket till Gällivares näringsliv då vi ser att det fortfarande finns ett behov av det. Många företag har det fortfarande tufft med anledning av den långdragna coronapandemin, säger kommunalrådet Birgitta Larsson (S).

Föreningsstöd


Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen betalar årligen ut ett föreningsstöd inom fritidsområdet. Kommunstyrelsen har nu beslutat att betala ut samma belopp föreningarna fått vid tidigare ansökan, oavsett om verksamheten minskat på grund av coronapandemin under hösten.

- Att säkerställa levande föreningsverksamhet under och efter Corona är otroligt viktigt. Föreningslivet har stor betydelse för hela samhället, det handlar i grunden om folkhälsa, säger kommunalrådet Henrik Ölvebo (MP).

Presentkort till alla månadsanställda


Gällivare kommun delar ut presentkort till alla månadsanställda för att visa uppskattning för det arbete som de alla gör för våra medborgare. Samtidigt bidrar det till intäkter för det lokala näringslivet.

- Det känns bra att kunna ge en gåva till personalen som gjort ett fantastiskt arbete i dessa utmanande tider, att det dessutom stärker vår handel som också har en stor utmaning i dessa tider känns fantastiskt, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling (V).

Stödpaketet till näringslivet i sin helhet:


att förlänga kommande betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsynsärenden för företag till motsvarande 120 dagar,

att ge anstånd på redan skickade fakturor för VA, sophantering, tillstånd och tillsynsärenden för företag. Inga betalningspåminnelser eller inkassokrav går ut och ny utvärdering görs i april 2021,

att förlänga betalningstider på hyra i lokaler samt ge anstånd på redan skickade fakturor till företag och föreningar med motsvarande 120 dagar,

att betalningstiden för leverantörsfakturor förkortas så att de betalas så fort de är granskade och attesterade,

att anstånd gällande avskrivning, nedskrivning eller återbetalning av fordran hanteras enligt gällande rutiner,

att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt,

att bevaka myndigheternas vägledning till kommuner och regioner avseende att flytta fram tillsynsbesök som inte är kritiska,

att erbjuda möjlighet att pausa pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

att prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden utifrån MSB:s rekommendationer,

att ge möjlighet till återbetalning om ett tillstånd/tillsynsärende dras tillbaka,

att vid svår likvidsituation hänvisa företagen till att begära anstånd enligt gällande rutin där kommunen avser att vara generös med betalningsplaner,

att beslutade åtgärder gäller alla företag och förutsatt att kraven på likabehandling och objektivitet uppfylls,

att uppdra till stöd- och utvecklingsförvaltningen att säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen,

att ovanstående åtgärder gäller fram till 30 april 2021 då utvärdering sker om eventuell förlängning av åtgärderna.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2020-12-11