Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 nov 2020

Rättvist med rätt avgift inom förskola och fritidshem

Under senhösten 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen kontrollerat de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola/fritidshem år 2018 lämnade det året. Kontrollen genomförs varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Jämförelese Skatteverket - förskola/fritidshem
Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2018 enligt skatteverkets register och dela denna med 12 får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift ni lämnat och som är registrerad inom förskola/fritidshem i Gällivare Kommun.

Vårdnadshavare har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (=personer med gemensamt hushåll) för att avgiften inom förskola/fritidshem blir rätt i ert hushåll.

Har ni betalt för mycket eller för lite avgift inom förskola/fritidshem 2018?
Visar det sig att den lämnade inkomstuppgiften för 2018 varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, innebär det att vi i efterhand fakturerar/betalar tillbaka avgift. Har ni betalat för lite under 2018 kommer ni att få en faktura.

Har ni betalat för mycket kommer vi att återbetala överskottet.

Vill ni veta mer?
Har ni frågor eller vill veta mer, kan du kontakta oss på avgiftskontroll@gallivare.se

Ni kan även kontakta förskoleenheten
på telefon: 0970-818 641, 0970-818 614


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2020-11-16