Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 10 nov 2020

Gemensamma medborgarlöften

Petter Wikström och Henrik Ölvebo

Petter Wikström, tf lokalpolisområdeschef i Norra Lappland och Henrik Ölvebo (MP), kommunalråd Gällivare kommun.

Polisen och Gällivare kommun har tillsammans med medborgare skapat en gemensam lägesbild över hur upplevelsen av samhället ser ut. Tillsammans har man kommit fram till en del gemensamma åtgärder för en ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen i form av medborgarlöften för åren 2020-2022.

Kommunen kommer bland annat verka för trygga utemiljöer för medborgarna och satsningar ska göras på förbättrad belysning och tillgänglighet för fotgängare.

- Vi har efter samtal med våra medborgare förstått att det är platser i kommunen som upplevs som otrygga och svårtillgängliga vilket vi kommer åtgärda genom att se till att belysningen fungerar längs våra gång- och cykelbanor, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd Gällivare kommun.

Polisen ska öka sin närvaro och synlighet i samhället och byarna genom bland annat fotpatrullering och trafikarbete.

- Vi kommer fortsätta att vara i byarna runt Gällivare kommun genom att bland annat genomföra trafikkontroller, säger Petter Wikström, tf Lokalpolisområdeschef i Norra Lappland.

Under 2020-2022 kommer polisen att satsa på att ge hjälp och stöd till våldsutsatta samt personer som påträffas rattonykter.

- Brott i nära relation är en av våra största brottskategorier och vi har anställt nya utredare som kommer jobba med särskilt utsatta brottsoffer, förklarar Petter Wikström.

Till sist kommer polisen och kommunen att stärka barn och unga genom att bland annat besöka skolor och på fritidsgårdar. Det kommer också att genomföras ett antal insatser mot langning av alkohol och tobak till minderåriga.

- Vi har ett stort behov av nära dialog med föräldrar och andra vuxna i närheten av barn och unga eftersom de utgör deras största skyddsfaktor och som också har möjlighet att påverka dessa för att öka förutsättningarna att lyckas i livet, säger Petter Wikström.

Läs mer här i det undertecknade medborgarlöftet för 2020-22. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2020-11-10