Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 12 jun 2020

Trafiken runt Hedskolan

karta

Vi vet att många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg runt Hedskolan. Anledningen är att trafiken runt skolan vid vissa tidpunkter, speciellt 7.40-8.00 är intensiv och rörig. En situation som innebär risker för framförallt barnen som vi ju alla vill ska ha en trygg skolväg. Och lika viktigt är det att närmiljön är säker för de som bor i området.

karta

Gatuenheten har därför satt ihop en plan med åtgärder som innefattar bl.a. hastighetssänkande åtgärder, ökat antal övergångsställen, bättre skyltsättning m.m. som vi tror ska göra trafiksituationen säkrare och bättre runt skolan. Förbättringsarbetet är påbörjat under vecka 24 och sker löpande.

Visa hänsyn och var uppmärksam!
Barnens förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har också svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn.

Gatuenheten, Gällivare kommun


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2020-06-12