Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 01 jun 2020

Först i världen med fossilfritt stål

Gällivare

Det står nu klart att Gällivare är en av två kommuner som kan bli aktuell för etablering av Hybrit, en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning. En satsning som görs av LKAB, SSAB och Vattenfall som innebär att bli först i världen på fossilfritt stål.

- Detta är ett mycket glädjande besked. En etablering av den omfattningen har stor betydelse inte bara för Gällivare utan för hela Norrlands inland, säger Henrik Ölvebo (Mp), Kommunstyrelsens ordförande i Gällivare.

Satsningen på fossilfritt stål skulle säkra jobb och ge ökad konkurrenskraft, attrahera kunskap och kompetens samt bidra till utvecklingen och klimatnyttan på nationell och global nivå. Hybrit, som det gemensamma bolaget heter, påbörjar nu en utredning om val av plats för demonstrationsanläggningen för direktreduktion av järnmalm med vätgas. Parallella samråd inleds på två alternativa platser i Norrbotten; Vitåfors industriområde, i Gällivare kommun, där LKAB bedriver gruvverksamhet, och Svartöns industriområde i Luleå.

- Gällivare kommun har stora fördelar då vi redan har närheten till malmen och närheten till elen vilket gör klimatnyttan än större för att skapa långsiktig hållbarhet. Detta ligger i linje med vårt mål om att bli ett fossilfritt samhälle, säger Birgitta Larsson (S) i Gällivare.

Hybrit planerar byggstart under 2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2025. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt en miljon ton järn per år. Målet är att redan 2026 bli först i världen med fossilfritt stål.

- Vi ser positivt på att samverka för att utveckla fossilfritt stål, då vi redan idag har ett nära samarbete med gruv- och mineralnäringen. Det pågår idag ett arbete med att kunna etablera ett campus i Kunskapshuset, en ny byggnad på 23 000 m2 som slår upp sina dörrar till hösten. Det hade varit ett steg i rätt riktning då samhälle, akademin och gruv- och mineralnäringen kan verka på samma ort, säger Jeanette Wäppling, (V) i Gällivare.

Gällivare kommun är mitt i en pågående samhällsomvandling med hög kompetens och erfarenhet inom processindustri och byggnation av anläggningar som är av stor vikt.

- I och samhällsomvandlingen är vi är van att ställa om snabbt och leverera kvalitet. Här kan vi prata om landsbygdsutveckling på riktigt avslutar Henrik Ölvebo, (MP) i Gällivare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2020-06-01