Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 05 maj 2020

Förtydligande gällande frågor och svar Covid-19 från anhöriga och/eller media

mikrofon

I Gällivare kommun jobbar vi för öppenhet och transparens mot media och mot våra medarbetare och medborgare. Alla anställda vid Gällivare kommun har alltid rätt att uttala sig till media, såväl privat som i sin yrkesroll. Om man som anställd känner att man inte vill uttala sig till media kan den anställde hänvisa till sin chef. Hänsyn måste man alltid ta till sekretesslagstiftning.

Medierna spelar en viktig roll i den kommunala demokratin, inte bara som förmedlare av information utan även som opinionsbildare och kritiska granskare av den kommunala verksamheten. Utgångspunkterna för alla mediekontakter är yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighetsprincip. Som ett led i detta har Gällivare kommun också öppet valt att redovisa smittläge för covid-19 i vård- och omsorgsverksamhet under pågående pandemi.

Vi vill förtydliga detta utifrån ett e-postmeddelande som gick ut till personal inom vård och omsorg vid socialförvaltningen den 10 april. Detta utskick gjordes i samband med att kommunen hade ett stort antal brukare med misstänkt smitta covid-19 vilket ledde till en stor oro i samhället. Oron spred sig till medarbetarna som fick ta emot mycket samtal från anhöriga till brukare med frågeställningar om vem och vart smittan fanns. Utifrån situationen och den press som medarbetarna kände, valde socialförvaltningen att informera sina medarbetare att de måste ta hänsyn till sekretesslagstiftning men också vara trygga i att lämna över frågor till arbetsgivaren.

I detta mail fanns också en mening om att man som medarbetare inte bör uttala sig media något vi ovan har förtydligat. Gällivare kommer fortsätta sitt arbete utifrån öppenhet transparens och tydighet.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2020-05-05