Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 23 apr 2020

LKAB bryter mot samarbetsavtalet

Östra Malmberget

Boendemiljön i Malmberget blir sämre och sämre och de boende är hårt drabbade och den senaste förhandlingen med LKAB ledde inte till enighet. Kommunen står därmed fast och menar att LKAB bryter mot samarbetsavtalet när man avvecklar i utvecklingsområdet.
- Vi har nått vägs ände gällande förhandlingen. Vi förväntar oss nu att LKAB tar sitt ansvar för helheten på Östra Malmberget, säger Henrik Ölvebo (MP), kommunstyrelsens ordförande vid Gällivare kommun.

Samarbetsavtalet tecknades 2012 och säger att Östra Malmberget är ett utvecklingsområde. När samarbetsavtalet tecknades så var tanken att Östra Malmberget skulle utvecklas men istället har problemen med sprickbildningar och andra olägenheter bara blivit större. Stora delar av området har försvunnit och cirka 100 hushåll är redan inlösta. Det finns helt enkelt inte möjlighet att ha kvar Östra Malmberget som ett utvecklingsområde.

- De som idag bor kvar är hårt drabbade, utvecklingsområdet har förvandlas till en miljö som kantas av sprickor, stängsel och rivna hus. De boende vittnar om miljöstörningar som skalv, slukhål, damning och återkommande vattenavbrott, säger Jeanette Wäppling (V), andra vice ordförande i kommunstyrelsen vid Gällivare kommun.

Kommunen anser att LKAB ska behandla de 140 kvarboende hushållen likvärdigt och ska ge samma ersättning som på övriga avvecklingsområden; marknadspris, plus 25% eller ny fastighet.

Utifrån de avtal som tecknades 2012 om Östra malmberget som utvecklingsområde har kommunen planerat för kommunal service i form av förskola, skola samt kollektivtrafik. I dag har delar av området avvecklats och 50 procent av det planerade elevunderlaget har därmed försvunnit.

- Det finns inte längre förutsättningar för att Östra Malmberget ska kunna erbjuda en attraktiv boende- och vistelsemiljö som vidmakthåller viktiga samhällsfunktioner, säger Birgitta Larsson (S) vice ordförande i kommunstyrelsen vid Gällivare kommun.

Gällivare kommun anser att det är av stor vikt att de boende blir behandlade likvärdigt. Kommunen kommer därför fortsätta driva på förhandlingen att Östra malmberget inte längre är ett utvecklingsområde utan istället blivit ett avvecklingsområde.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2020-04-23