Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 26 mar 2020

Information till föräldrar/vårdnadshavare gällande förskolor och skolor med anledning av Coronaviruset

Förskolan

Gällivare kommuns förskolor och skolor har för närvarande personalbrist på vissa enheter. För att kunna planera och omfördela personal ber vi därför vårdnadshavare anmäla barns och elevers frånvaro via Lämna-Hämta eller Schoolsoft så tidigt som möjligt – om möjligt före klockan 14.00 dagen innan frånvaron men senast kl 7.00 samma dag som frånvaron inträffar. På så sätt kan vi planera dagen på bästa sätt i alla våra verksamheter.

Vi ber er som har barn i förskola och fritidshem också lägga in eventuella planerade ledigheter längre fram under våren så snart som möjligt för att kunna bevilja våra medarbetare semester.

För att minska risken för smittspridning ska man fortsatt vara uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa eller inte. Vi påminner om att man ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och att man måste vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

Om ett barn eller en elev insjuknar under dagen ska denne gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnet/elevens vårdnadshavare. Personalen i grundskolan bedömer även om en elev kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter har det ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.

Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien, utifrån råden från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. Vi ser regelbundet över våra rutiner för att minska risken för smittspridning.

www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Övrig information finns att tillgå på webbsidor här nedan:


Man kan även ringa 113 13 för att ställa frågor.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2020-03-26