Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 24 mar 2020

Besöksförbud vid vård- och omsorgsboenden med anledning av Coronavirus (covid-19)

stop

Sedan tisdagen den 24 mars 2020 råder besöksförbud vid socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden i Gällivare kommun, i enlighet med beslut av kommunens krisledningsnämnd. Ett förbud som regeringen den 30 mars beslutade om för landets samtliga äldreboenden. Det innebär att inga besök på vård- och omsorgsboenden är tillåtna av utomstående eller anhöriga, med undantag för äldre som är i livets slutskede. Beslutet kommer att omprövas var fjortonde dag.

Vi har stor förståelse för att beslutet om besöksstopp påverkar många äldre och anhöriga som vill träffa sina nära och kära. Samtidigt är det viktigt att skydda våra boendes hälsa, vilket har högsta prioritet i socialtjänstens verksamheter. Personalen vid våra vård- och omsorgsboenden kommer att göra allt för att underlätta kommunikationen mellan anhöriga och boende.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2020-03-24