Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 23 jan 2020

Gällivare kommun köper grön el

El ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används, men däremot kan koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. Hur mycket beror på hur elen produceras. I Sverige har elen låga växthusgasutsläpp men internationellt sett produceras el ofta med fossila bränslen i till exempel kolkraftverk.

Det finns olika åsikter om hur miljövärdering av el på den svenska marknaden ska göras då Sverige under perioder importerar el från Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Majoriteten av den använda elen produceras inom Sverige där vattenkraft och kärnkraft är de stora produktionssätten och denna el har mycket låga växthusgasutsläpp. Svenskproducerad el har ett växthusgasutsläpp på runt 13 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Räknar man istället utifrån så kallad nordisk elmix (vilket är ett genomsnitt) så är utsläppen för el betydligt högre, runt 50 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Dessa värden varierar dock från år till år!

Gällivare kommun vill minska sitt klimatavtryck och påverka utbyggnaden av förnybar elkraft, därför köper vi produktionsspecificerad och ursprungsmärkt el som är förnybar! Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2020-01-23