Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 jan 2020

Nära hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige

Gällivare kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner har antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Gällivare är en av dem. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

– Det känns glädjande att vi får ansluta till Glokala Sverige. Vi har precis övergått till en ny tillitsbaserad målstyrning. Vi har också antagit en ny kommunplan och verksamhetsplaner. Där kopplar vi våra mål, mot målen i Agenda 2030. Vi ser Glokala Sverige som en viktig del i att fortsätta bygga ett hållbart och attraktivt Gällivare, säger Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens ordförande i Gällivare.

– Vi är glada och stolta över att nära hälften av landets kommuner och regioner är medlemmar i Glokala Sverige. Genom vårt samarbete ökar vi förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Som tidigare kommer projektdeltagarna att få ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Kontaktperson Gällivare kommun: Jaana Moberg, kvalitetsledare, tel 072-59 88 514

Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2020-01-22