Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 08 nov 2019

För kommuninvånarnas bästa

politiks ledning

Under parollen ”vi gör varandra bättre” jobbar den politiska ledningen och förvaltningschefer i Gällivare kommun med att förbättra förutsättningar att leda kommunen för invånarnas bästa.

En fortsatt positiv utveckling av Gällivare förutsätter duktiga medarbetare och politiker på alla nivåer. Det gäller såklart även den högsta politiska ledningen och förvaltningschefer. Under två intensiva dagar sammanstrålade de för en fokuserad dialog om kommunens fortsatta utveckling.

- Det har varit två mycket viktiga och bra dagar säger Jeanette Wäppling, kommunstyrelsens ordförande, som tillsammans med kommundirektör Mats Pettersson hade huvudansvar för dagarna. Vi har lyssnat, utmanat och lärt av varandra berättar Mats.

Bra samverkan och samarbete mellan styrande politiker och förvaltningsledning är avgörande

för att lyckas nå kommunens högt uppsatta mål, som är fastställda i kommunplan 2020–2022. Planen anger kommunens färdriktning med fokus på de 17 globala målen i Agenda 2030. Gällivare ska vara ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra vårt utvecklingsarbete och tydliggöras i de satsningar som görs. Förståelsen för varandras ansvar, uppdrag och roller är tillsammans med starka relationer viktiga grundpelare.

Som ett led i att skapa dessa förutsättningar har gruppen arbetat fram en programförklaring för det gemensamma arbetet. Den beskriver var vi befinner oss, vart vi vill nå och hur vi skall göra för att åstadkomma resultat.

Vi hoppas att övriga i den kommunala organisationen och våra kommuninvånare kommer att märka och påverkas positivt av vårt förhållningssätt, avslutar Jeanette Wäppling.

https://www.globalamalen.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunledningens verksamhetsidé

  • Vi styr och utvecklar kommunen långsiktigt och hållbart genom ständiga förbättringar.
  • Vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna ha medborgarna i fokus.
  • Vi lyfter goda exempel samt ger förutsättningar för delaktighet, inflytande, ansvarstagande och medskapande.
  • Vi kommunicerar enhetligt, intern och externt.
  • Vi hjälper, stöttar och respekterar varandra.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-12
Publicerad:
2019-11-08