Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 29 okt 2019

Kvalitetshöjande insatser i kommunens skolor och förskolor

Eva Martinsson,  Rolf Häggqvist, Jenny Johansson Jänkänpää och David Väyrynen

Eva Martinsson, förvaltningschef barn & utbildning och representanter för barn- och utbildningsnämnden; Rolf Häggqvist (S)/ledamot, Jenny Johansson Jänkänpää (MP)/ordförande och David Väyrynen (V)/vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden i Gällivare kommun tacklar lärarbristen genom att satsa på kvalitet och likvärdighet i förskola, fritidshem och grundskola.

I förskola införs ett system som ska motivera legitimerad personal att fördela sig jämt över olika förskolor och därmed öka likvärdigheten för kommunens barn. Förskollärare erbjuds tjänstledighet från befintlig tjänst för att kunna arbeta på en förskola med låg andel behöriga lärare mot ett lönetillägg.

- Det känns bra att vi kan kombinera god personalpolitik med att säkra likvärdigheten i kommunens förskolor, säger David Väyrynen (V), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden.

I grundskolan satsar barn- och utbildningsnämnden på att införa klassmentorer som ska avlasta undervisande lärare. Genom en omfördelning av arbetsuppgifter, som inte är direkt kopplade till undervisningen, kan fler elever bli undervisade av behöriga lärare samtidigt som två vuxna i klassrummet erbjuder trygghet och stabilitet. Pilotprojektet ”Gällivaremodellen” införs på Mariaskolan från och med vårterminen 2020. Efter testperioden planeras Gällivaremodellen införas i fler skolor.

- Det känns viktigt att majoriteten (MP, V, S) och sjukvårdspartiet har kunnat enas om en satsning där fler elever blir undervisade av behöriga lärare och lärares arbetsmiljö främjas, säger Jenny Johansson Jänkänpää (MP), ordförande barn- och utbildningsnämnden.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-12
Publicerad:
2019-10-29