Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 05 jun 2019

Information till brukare inom socialtjänsten

Sommarens behov av vikarier inom socialtjänsten är i dagsläget inte uppfyllda. Vårt fokus är att säkerställa brukarnas behov och det pågår översyn av verksamheterna, rutiner och prioritering av arbetsuppgifter.

Vid de tillfällen då arbetsanhopning uppstår och personalens tillgängliga arbetstid inte räcker till, ska alltid omsorgspersonalen göra en prioritering i det dagliga arbetet i dialog med brukaren d.v.s. av de insatser som är beviljade och utifrån upprättad genomförandeplan kan flyttas. Detta kan innebära att vissa beviljade insatser för brukaren inte kommer utföras enligt tidigare planering.

Brukarens omvårdnadsbehov prioriteras alltid i första hand, personlig hygien, mat, dryck och hälso- och sjukvårdsinsatser där uppdrag finns. Därefter ska personalen tillsammans med enhetschef vid tillfällen där arbetsanhopning uppstår göra en omfördelning och prioritering av de beviljade insatserna hos brukaren för dagen.

Socialförvaltningens ambition är att snarast möjligt säkra bemanningen på bästa möjliga sätt.

Gällivare kommun
Annette Viksten-Åhl
Chef för socialförvaltningen


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-30
Publicerad:
2019-06-05