Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 feb 2019

Samverkansavtal Polisen – Gällivare kommun

Onsdagen den 13 februari tecknade Polismyndigheten och Gällivare kommun ett fortsatt samverkansavtal, med syfte att tillsammans jobba brottsförebyggande och för en ökad trygghet i kommunen. Parterna har under många år bedrivit ett konstruktivt samarbete och det första formella samverkansavtalet tecknades redan 2009. Undertecknandet av det nya avtalet, som löper under tre år, understryker betydelsen av ett fortsatt arbete för det goda samhället.

- Det är viktigt med samverkan mellan kommun och polisen i syfte att öka tryggheten för våra medborgare. Att också samverka i det förebyggande arbetet känns självklart, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

Polisens arbete att upprätthålla lag och ordning är en tuff uppgift som förutsätter samarbete med andra parter för att vara framgångsrikt. Gällivare kommun har genom Rådet för social hållbarhet samt Brottsförebyggande rådet samverkat med den lokala polismyndigheten under många år, särskilt med fokus på förebyggande insatser.

- Jag skulle säga att samverkan med andra aktörer i samhället är en förutsättning för polismyndigheten att klara sitt uppdrag, inte minst kommunerna runt om i landet. De utgör en av våra viktigaste parter i allt förebyggande arbete och i kommunikationen med samhällets medborgare, inte minst yngre målgrupper, säger Magnus Modig, tf LPO-chef (Lokal Polis Område).

Att stadfästa samarbetet med Gällivare kommun i ett skriftligt dokument har ett starkt symboliskt värde, som markerar hur betydelsefullt båda parter anser det vara att jobba för ökad trygghet i kommunen.

polisavtal

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2019-02-13