Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 06 feb 2019

Renodlat leder till lokal livsmedelsstrategi

Mats, Birgitta, Jeanette, Cora och Petra

Fr.v. Mats Pettersson, kommunchef, kommunalråden Birgitta Larsson och Jeanette Wäppling, Cora Karlsson, Renodlat samt Petra Åhl, Ducit Innovation.

Renodlat har under ett par år arbetat för att skapa ett mer hållbart samhälle genom aktiviteter som är kopplade till mat. Cora Karlsson har drivit projektet för att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på och kunskapen om lokalproducerad mat. En av delarna i projektet har varit ett förarbete till en lokal livsmedelsstrategi, som nu har lämnats över till kommunstyrelsen.

- Det är mycket värdefullt för Gällivare kommun att slutprodukten av projekt Renodlat överlämnas till oss. Ett förarbete till en lokal livsmedelsstrategi, som vi under 2019 kommer att arbeta in i kommunens strategi för ekologisk hållbarhet. Projektet handlar om att skapa en genuinare och närmare produktion av livsmedel och det är ett väl genomarbetat och värdefullt arbete som kommer att leva vidare i och med att kommunen har förmånen att få ta över detta, säger kommunalrådet Birgitta Larsson och fortsätter;

- Alla organisationer måste ställa om till ett hållbart ekologiskt utvecklingsarbete och att få ta över förarbetet till en lokal livsmedelsstrategi kommer att vara till stor hjälp för Gällivare kommun i det arbetet. Det är extra roligt att det dessutom är ett lokalt projekt som är direkt kopplat till våra lokala behov och möjligheter.

Målet med projektet har varit att skapa ett antal aktiviteter som ska inspirera till och öka kunskapen om lokalproducerad mat, odling och självförsörjning, samt testa nya metoder för detta. Men också för att öka kunskapen om och testa metoder för att minska matsvinn samt kartlägga de gröna näringarna i området genom att skapa en grön tillväxtplan och ett branschråd för näringen.

- Dagens matproduktion har en stor påverkan på både miljö och klimat. Utan att förändra våra matsystem som vi har i världen och vårt tänk kring mat så har vi ingen chans att bygga ett hållbart samhälle. Just därför har jag skapat många olika aktiviteter som alla på något vis handlar om lokal mat och matens betydelse. En av dessa aktiviteter kallar jag för Gröna sköna näringar och den har haft som syfte att lyfta frågan om lokal matproduktion och konsumtion på olika agendor, säger Cora Karlsson, Renodlat.

Tillsammans med andra aktörer har Renodlat bjudit in allmänheten till tre restfester med creative talks för att prata mat ur olika synvinklar.

- Livsmedelsbranschen är för tillfället väldigt liten här i Gällivare men den har stor potential och det finns ett genuint och starkt engagemang kring den lokala maten bland vanliga människor och de som på olika sätt berörs av mat i sitt yrke, säger Cora.

- Ett fantastiskt förarbete för en lokal livsmedelsstrategi som presenterats för oss. Nu gäller det för oss i kommun att ta vara på och arbeta vidare med detta. Det är viktigt att vi som kommun lyfter dessa frågor inte minst för miljön, klimatet och för att bygga ett hållbart samhälle. Att även se potentialen i matproduktion som näringslivsgren är en viktig fråga, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2019-02-06