Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 04 feb 2019

Jobbar för sänkt sjukfrånvaro

God stämning vid arbetsmöte mellan Suntarbetslivs resursteam och personal från Gällivare kommun. OBS, namn på deltagarna finns publicerat i slutet av artikeln. Foto: Thorvald Burman /BILDBYRÅN

Lägre sjukfrånvaro är målet när Suntarbetslivs resursteam rycker ut för att stötta kommuner och landsting på plats. Först ut är Gällivare, där cheferna får hjälp att skapa en friskare arbetsplats.

Till 2020 ska sjukfrånvaron i Gällivare ned från 6,2 till 4 procent. Det har politikerna fattat beslut om och nu ska Suntarbetslivs resursteam se till att det blir verklighet.

– Vi behöver stöd utifrån för att kartlägga våra arbetssätt, se över
rutinerna och ta reda på om vi gör rätt saker, säger Ann-Sofie Malmefjäll, projektledare i Gällivare.

Suntarbetsliv erbjuder stöd från verksamhetsutvecklare med olika bakgrund: psykolog, personalvetare, beteendevetare, folkhälsovetare och socionom. De har lång erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete på både grupp- och organisationsnivå.

Stödet kan handla om hjälp att analysera sjukfrånvaron, se vilka förutsättningar cheferna har eller hur kommunikationen fungerar i organisationen.

– Suntarbetslivs team och vi hjälps åt med analysen och gör
sedan en handlingsplan tillsammans, säger Ann-Sofie Malmefjäll.

I Gällivare är det de två största förvaltningarna som drar upp sjukfrånvaron, det vill säga socialförvaltningen samt barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.

– Personalförmåner som till exempel friskvård och andra bra
saker är på plats, men vi får det inte riktigt att fungera. Vi har också en hel del chefsbyten och har svårt att få tag i vikarier.

Gällivare är den första kommun där samarbetet med Suntarbetsliv startar i praktiken. Ytterligare ett trettiotal kommuner har visat intresse för att anlita resursteamet, men än så länge inte kommit lika långt som Gällivare.

I måndags och tisdags var ett par personer från Suntarbetslivs resursteam på plats för att träffa den lokala projektledningen och ett
antal chefer.

De lade upp planer för det fortsatta gemensamma arbetet, och inom de två förvaltningarna genomfördes workshops för högsta ledningen och första linjens chefer.

– Vi behöver skapa förutsättningar för att bli en långsiktigt frisk organisation. Akuta ”quick fixes” för att släcka bränder är inte tillräckligt, säger Ann-Sofie Malmefjäll.

Vägen dit går bland annat via att identifiera vilka faktorer som är utmärkande för friska organisationer. Det kan handla om nära ledarskap, ett stort mått av delaktighet för personalen, tydlig kommunikation och ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Cheferna behöver förutsättningar för att kunna bedriva ett nära ledarskap och vara mer ute i sina verksamheter. De kanske behöver tydligare rutiner och färre underställda, säger Ann-Sofie Malmefjäll.

Suntarbetslivs resursteam lanserades i slutet av oktober i år. Idén att erbjuda lokalt stöd till kommuner, landsting och regioner bygger på den avsiktsförklaring som staten och parterna i offentliga sektorn gjorde 2016 om att sänka sjukfrånvaron i kommuner och landsting.

– Hittills har vi haft inledande möten i tio kommuner och landsting av de totalt cirka 30 som hittills visat intresse. Vi vill träffa dem
innan de ansöker, för att de ska få veta hur vi jobbar och vad de kan få ut av samarbetet, säger resursteamets chef Ann-Sofie Karlsson.

Stödet kan gälla hela eller delar av en organisation. Det kan vara en kommunal förvaltning som söker, eller en vårdavdelning på ett sjukhus som kanske vill testa om arbetssättet är något som även resten av sjukhuset har nytta av att pröva.

Resursteamets arbete är finansierat via AFA Försäkring som hjälp till självhjälp. Det är inriktat mot ledning och organisation – inte individer – och förutsätter att kommunerna själva ställer upp med lokal projektledning.

– Utvecklingsarbetet beräknas pågå under fem sex månader. Därefter sker regelbundna uppföljningar, säger Ann-Sofie Karlsson.

Text: Torbjörn Tenfält, hämtad från Dagens Samhälle. www.dagenssamhalle.se

På bild: Fr v Anna Johansson Miettinen, personalchef. Annette Viksten Åhl, chef soc förvaltningen. Klas Nordin, Suntarbetsliv resursteam. Eva Askebrand, personalhandläggare. Märit Engman Hansson, hälsoutvecklare. Ann-Sofie Malmefjäll, hälsosamordnare, Ann-Charlotte Laurell och Petra Bollvik, Suntarbetsliv resursteam, Eva Martinsson, chef Barn- & Utbildn.förvaltningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2019-02-04