Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 04 jan 2019

Parkeringsregler i Gällivare

Skylt

Nu är vintern här igen och med den även snön och snöröjningen. För att underlätta för snöröjning men även framkomligheten för alla trafikanter är det viktigt att tänka på hur och var du parkerar ditt fordon.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

Du får inte stanna eller parkera så att:

• fara uppstår
• du hindrar eller stör andra.

I Gällivare kommuns tätorter gäller datumparkering under 1 okt – 15 jun för att underlätta underhåll av gator och vägar.

I Gällivare kommun gäller datumparkeringen mellan kl 02-08 alla dagar.

Detta innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum.

Exempel
Du parkerar din bil kl 20.00 den 25e februari som är ett udda datum och planerar att stå parkerad hela natten och nästa förmiddag. Då ska du ställa dig på sida med udda husnummer eftersom datumet blir jämnt efter midnatt. (datumparkeringen gäller mellan kl 02-08).

-Parkering är då tillåten på gatusida med udda datum.
-Parkerar du bilen på kvällen får du alltså tänka på vilket datum som är efter midnatt.

Några parkeringsregler att tänka på:
P-märket utan tilläggstavla betyder att det är ”fri parkering”. Här gäller den så kallade 24 timmarsregeln. Det innebär att du får parkera i 24 timmar under vardagar. Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering. Samma 24 timmarsregel gäller även på gata och allmän väg.

- Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.

- Du får inte parkera på en huvudled.

- Du får inte stanna eller parkera (med något hjul):
• på en gångbana/trottoar
• på en cykelbana.

- Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
- Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.

Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, t.ex. i diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar eller liknande.

/Service och Teknikförvaltningen


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2019-01-04