Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 27 nov 2018

Nya förskolan Aurora på Mellanområdet

Förskola Aurora

Under april 2019 öppnar nya förskolan Aurora på mellanområdet vid Tallbacka förskola och skola. Det är en modulbyggd förskola på 4 avdelningar med en stor naturnära utegård på baksidan av huset, förskolan har också en generös lekyta framför huset som kommer att färdigställas först sommaren 2019.

Just nu pågår rekrytering av personal, bygge av förskolan samt inköp av möbler och inredning.

Organisation och arbetssätt
12 pedagoger kommer att arbeta i en modern förskola som utgår från hållbar utveckling, ett projekterande arbetssätt inspirerat av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt utifrån Reggio Emilia pedagogik. Detta innebär att pedagogerna kommer att arbeta med att låta barnen utveckla en nära relation till miljö och natur i ett utforskande där barnens nyfikenhet och intressen står i centrum. Det ska vara stimulerande att vistas i alla miljöer på förskolan. Förskolan har ett torg som en naturlig mötesplats för alla barn.

Bakom förskolan kommer en grillkåta att uppföras som en mötesplats. Utformningen av förskolans lärmiljöer inomhus och utomhus kommer utgå ifrån målen i den nya läroplanen 2018 samt barnens behov och rätt till utforskande och lek.

Byggnaden

karta

Förskolan är indelad i fyra olika avdelningar uppdelade parvis och kommer att utgå ifrån ett åldersindelat upplägg där 2 avdelningar kommer att ha 15 barn i åldern 1–2 år (regndroppen och snöflingan) och två avdelningar 3–5 år med 18 barn (månskenet och norrskenet). Totalt 66 barn på hela förskolan och 3 pedagoger på varje avdelning.

Arbetssättet i förskolan skall utgå ifrån att alla barn ska ha tillgång till närliggande avdelningar och dess lärmiljöer men också en trygg hemvist på sin egen avdelning med sina pedagoger. Det är barnens behov av trygghet och utforskande som skall vara i centrum. Pedagogerna skall arbeta för en öppen förskola där pedagogerna följer med barnen under dess utveckling i förskolan när det är dags att byta grupp för att ingå i den äldre åldersgruppen. Stort utrymme kommer att ges för barnens skapande och tillgång till digitala verktyg för barnens utforskande och lek.

För ytterligare information om planlösning, följ ritningen.

planlösning

Ansvarig för nya förskolan Aurora på Mellanområdet är:

Förskolechef Eva Hedlund
Eva.Hedlund@gallivare.se
Tel: 0970-818 972

Frågor om kö och köplacering hänvisas till förskoleadministrationen, Gällivare kommun.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-14
Publicerad:
2018-11-27