Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 nov 2018

Kommunens vatten- och avloppsledningar

vatten

Gällivare kommun har ca 70 mil vatten- och avloppsledningar i marken och 40 vatten- och reningsverk. Ledningsnätet har en varierande ålder mellan 5 - 60 år.

I och med den pågående samhällsomvandlingen genomförs en hel del arbete med befintligt vatten- och avloppssystem. Ett arbete kommunen gör i samarbete med LKAB och Boliden och som kommer att pågå en längre tid framöver.

Hela denna omfattande infrastruktursatsning handlar om att förebygga problem och säkerställa en bra framtida distribution för vatten och avlopp i hela kommunen. Från service- och teknikförvaltningens sida ber vi om överseende, för de olägenheter som upprustningen av de kommunala näten medför.

Inom förvaltningen finns en grupp som tillsammans arbetar, planerar och samordnar inför varje ledningsbyte, samt genomför underhållsarbeten och inväxlingar mot våra ledningsnät. Huvudsyftet är att minska onödiga avbrott och minimera besvär som kan ske vid dessa moment. Vi informerar även via Gällivares hemsida, sociala medier, Kometen samt utskick till berörda hushåll, vid pågående arbeten och driftsstörningar.

Service- och teknikförvaltningen gör allt som är möjligt för att förhindra och förebygga svårigheter men hoppas samtidigt på förståelse att störningar trots allt kan uppstå.

Mvh Service- och teknikförvaltningen


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-14
Publicerad:
2018-11-13