Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 jul 2018

Trafiksituationen på Björkmansheden

Område 3
Arbeten med gator samt fjärrvärmeledningar kommer att pågå efter Norskavägen, Oljevägen samt anslutande gator under sommaren och hösten 2018..

Detta kommer att innebära trafikstörningar med begränsad framkomlighet samt tidvis helt avstängda vägar. Omledningen av trafiken kommer att ske och samtliga fastighetsägare kommer att ta sig fram till sina fastigheter.

Genomfart är möjlig längs Oljevägen och Norska vägen. Sträckan är skyltad med hänvisningspilar. Kör försiktigt delar av vägen är i dagsläget grusad.

Trafik till Mariaskolan och Sågaregatan kommer att vara möjlig under hela perioden. Om man ska till Sandvikens badplats så kan man åka via Oljevägen.

Innan asfaltering av vägar sker kommer iordningställande av tomter att utföras. För att minska damning kommer vattning samt saltning att ske kontinuerligt.

Kontaktperson: Agnetha Larsson, Projektledare 0970-818 728

Område 2
Åtgärdande av besiktningsanmärkningar såsom justering av mark, återställning av gräsytor, riktning av lyktstolpar och förbättring av asfaltsbeläggning kommer att ske under barmarkssäsongen 2018.

Kontaktperson: Daniel Jonsson, Projektledare 0970-255 30

Område 1
Färdigställande av området kommer att fortsätta. Därefter kommer tomter samt vägar att färdigställas.
Asfaltering sker under vecka 30-31 av hela området. Viktigt att fordon inte blockerar trottoaren och vägar där asfaltering ska utföras.

Kontaktperson: Agnetha Larsson, Projektledare 0970-818 728


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-02
Publicerad:
2018-07-19