Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 02 jul 2018

Servicedeklaration för funktionshinderpolitiskt program 2017-2019, Gällivare kommun

I Gällivare kommun finns ett funktionshinderpolitiskt program för år 2017-2019. Programmet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen innehåller 50 artiklar och kommunfullmäktige har beslutat att fokusera på 13 artiklar under programtiden.

Utifrån artiklarna har politiska nämnder i Gällivare kommun arbetat fram ett antal garantier som nämnderna ska uppfylla under programtiden. Garantierna har sammanställts till Gällivare kommuns gemensamma servicedeklaration. En servicedeklaration förklarar vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens service och tjänster.


Gällivare kommun kommer under 2018-2019:

 • Att förbättra tillgängligheten till webbplatsen för att människor med funktionsnedsättning ska kunna ta emot och ge information gällande kommunens verksamheter

 • Att ta sin andel av tillgängliga praktikplatser för människor med funktionsnedsättning

 • Att säkerställa tillgängligheten vid anställningsintervjuer

 • Att förbättra tillgängligheten till vallokaler så att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i den politiska processen som alla andra

 • Att arbeta för ökad kompetens hos kulturenheten och grundskolans personal samt inom service- och teknikförvaltningen

 • Att arbeta för att fler människor med funktionsnedsättning ska uppleva medbestämmande knutet till beviljad insats av socialförvaltningen
 • Att arbeta för att fler människor med funktionsnedsättning med beviljad insats från socialförvaltningen ska känna sig trygg i sin bostad och med sin sysselsättning

 • Att arbeta för att fler människor med funktionsnedsättning ska uppleva delaktighet och inflytande i sina relationer till socialförvaltningen

 • Att förbättra tillgängligheten för digitala lär- och dialogplattformar i grundskolan.

 • Att planera och bedriva tillsyn som främjar ett jämlikt och jämställt samhälle med god utomhusmiljö för en god folkhälsa

 • Att kontrollera så tillgänglighet i bygglov följs

 • Att ha en god tillgänglighet i såväl befintliga som nya rekreations- och fritidsanläggningar


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-02
Publicerad:
2018-07-02