Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 apr 2018

Vikten av att bli sedd

Fr.v. Leif Olsson, Kerstin Palovaara, Britta Parffa, Peter Rundgren och Maria Ryngmark.

Fr.v. Leif Olsson, Kerstin Palovaara, Britta Parffa, Peter Rundgren och Maria Ryngmark.

I ett nytt projekt sätts fokus på att få tillbaka elever med långvarig frånvaro till skolan. Projektet SEDD är ett samarbete mellan barn-, utbildning- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen. Projektet startade i januari 2018 och pågår i tre år.

SEDD står för Socialtjänst Elevhälsa Delaktighet Direkt. Både ogiltig och giltig frånvaro, som vid sjukdom, inkluderas i projektet. Att en elev är frånvarande från skolan kan ha orsaker som är relaterade till både skola och familj. Då är det viktigt med insatser från både skolans elevhälsa och socialtjänst. I projektet erbjuds även fortbildning, handledning och rådgivning till vårdnadshavare och skolpersonal.

Det viktiga arbetet med förebyggande insatser, samverkan och föräldrastöd är socialtjänstens huvudsakliga uppdrag i projektet. Ett nära och konstruktivt samarbete med familjen behövs för att hantera frånvaro. Syftet med insatserna är att ge stöd i föräldrarollen och stärka relationerna mellan familj och skola. Även föräldrautbildningen Komet kommer att erbjudas.

Maria Ryngmark

- Beslutet visar politikernas kraftfulla ställningstagande kring arbetet med skolfrånvarande elever. Tidigare har ansvaret i första hand legat på de enskilda skolorna. I dag tas ett helhetsgrepp i hela kommunen för att komma tillrätta med problematisk skolfrånvaro, förklarar projektledaren Maria Ryngmark.

Allt fler barn och ungdomar uppger att de har besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Besvären är vanligare bland elever som uppger att de är stressade över skolarbetet. Ofta debuterar frånvaroproblematiken i årskurs 4 och ökar ju äldre man blir, men finns även i de lägre årskurserna.

Se mig


Det handlar om att bli sedd och att bygga relation genom att visa att eleven är saknad när man är frånvarande. Annars finns en risk att eleven känner att ingen bryr sig och vägen tillbaka blir lång och onödigt svår.

- Relationen mellan eleven och skolan måste oftast återupprättas men även familjen får stöd. Idrott kan vara en del av lösningen. Inte minst för att vända tillbaka dygnet, vilket är ett vanligt problem. Oftast tar det lika länge att komma tillbaka som man varit borta från skolan, förklarar Maria.

Britta Parffa

All skolfrånvaro över 10 % räknas som problematisk frånvaro och ska åtgärdas. Under en hösttermin innebär det en halv dag i veckan eller 2 veckor sammanhängande tid, av den garanterade undervisningstiden. Rektor kan under begränsad tid besluta om enskild undervisning i Läroteket, som finns i centrala elevhälsans lokaler. I Läroteket arbetar pedagogen Britta Parffa som har erfarenhet av skolfrånvarande elever. Hon har stöd av andra specialpedagoger med handledning.

- Tidig upptäckt och snabba åtgärder är framgångsfaktorer för att få frånvarande elever att bli närvarande, avslutar Maria.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2018-04-17