Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 mar 2018

Framtidens hemtjänst i Gällivare kommun

hemtjänst

Gunilla Nilsson enhetschef hemtjänst, Lena Olsson Undersköterska hemtjänst, Paula Palmqvist sjuksköterska hemsjukvården

Under 2018 införs ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten för att öka trygghet, säkerhet och höja kvaliteten för alla som har hemtjänstinsatser. Ett kvalitetssäkringssystem för ordinärt boende är upphandlat som heter TES och som står för Trygghet- Enkelhet- Säkerhet

Rätt insatser till rätt brukare I rätt tid
Ett kvalitetssäkringssystem är ett verktyg för personalen att på ett bra och strukturerat sätt planera in de insatser, som en enskild brukare inom hemtjänsten ska ha. Det nya arbetssättet innebär att personalen använder sin mobiltelefon som arbetsverktyg.

Mobiltelefonen som arbetsverktyg?
All personal som arbetar inom hemtjänsten kommer att ha en mobiltelefon som arbetsverktyg. I mobiltelefonen ser personalen alla dina beviljade insatser, vilken tid och hur besöken skall utföras. Om det är så att du inte kan öppna dörren själv eller om du har ett trygghetslarm kommer det att finnas en digital nyckel i personalens mobiltelefon. Har du behov av medicinskåp så kommer ett digitalt medicinskåp att installeras hos dig och även där så kommer personalen att få en digital nyckel via mobiltelefonen

Sofie Eriksson Välfärdssamordnare

Sofie Eriksson Välfärdssamordnare

Digital låsenhet i din bostad
Under våren kommer personal från socialförvaltningen att påbörja installationen av de digitala låsenheterna. Alla fastighetsbolag har fått skriftlig information och du som enskild brukare kommer att få en informationsbroschyr hemskickad till din adress.
Ett låsvred installeras på insidan av din dörr. Ditt befintliga låsvred förvaras hos kommunen och återställs då behov upphör. Ingen åverkan görs på dörr eller karm och installationen är inte synlig utifrån. Endast behörig personal från Socialförvaltningen kan låsa upp dörren med den digitala nyckeln. Du använder din nyckel som vanligt, det nya låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås. Det är personal från Socialförvaltningen som kommer hem till dig och gör installationen av det nya låsvredet. Kostnaden för installationen bekostas i sin helhet av kommunen

Digitalt medicinskåp i din bostad
Du som har behov av hjälp med medicingivning av hemtjänstpersonal kommer att få ett digitalt medicinskåp installerat i din bostad. Det digitala medicinskåpet säkerställer hanteringen av dina mediciner då endast behörig personal kan låsa upp den genom sin mobiltelefon med en digital nyckel.

Anita Hjärpe, Ida Johansson och Petra Leskinen, insatsplanerare

Anita Hjärpe, Ida Johansson och Petra Leskinen, insatsplanerare

Vi möter den digitala framtiden
Mobiltelefonen, en digital nyckelhantering och ett digitalt medicinskåp är det nya arbetsverktygen för hemtjänstens personal. I samband med införandet av nytt arbetssätt har även en anpassning av organisationen genomförts och hemtjänstområdena har fått nya namn.


Anpassning av organisationen

Hemtjänstområdena inom avdelningen hemvård har bytt namn :

  • Västra och Östra har bytt namn till hemtjänsten Södra
  • City och Centrum har bytt namn till hemtjänsten Nära
  • Malmberget och Skaulo har bytt namn till hemtjänsten Norra
  • Landet (Ullatti,Dokkas,Hakkas/Nattavaara) har bytt namn till hemtjänsten Östra
  • Alliansen tillsammans med mobila teamet SoL heter nu Stödenhet.
  • Resursenheten är en ny enhet som utför serviceinsatser inom hemtjänsten


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2018-03-22