Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 jun 2017

Ökad tillgänglighet i Gällivare

Nuolajärvi

Upprustningen kring sjön Nuolajärvi ökar tillgängligheten för barn, gamla och funktionsnedsatta. Det har blivit lättare att ta sig ner till stranden och runt sjön.

Gällivare kommun tar stora kliv framåt i företaget Humanas årliga tillgänglighetsbarometer. Undersökningen granskar svenska kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen genomfördes första gången 2010 och tas fram av Humana med expertstöd från andra organisationer som också verkar för ökad tillgänglighet i samhället. Till grund för Tillgänglighetsbarometern ligger en enkät som skickats till landets 290 kommuner.

Gällivare kommun har tagit stora kliv framåt när det kommer till tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning. I år hamnar kommunen på plats 23 och går därmed om exempelvis Luleå som tidigare haft en framskjuten placering. Förra året hamnade Gällivare på en 68:onde plats.

- Kommunen arbetar långsiktigt med tillgänglighet och det är viktigt att ha det i beaktande i samhällsomvandlingen för att alla ska kunna vara fullt delaktiga, säger Anna Johansson som är handikappkonsulent på Gällivare kommun.

En ny fråga som Humana valt att undersöka är den digitala tillgängligheten på kommunernas webbplatser. Bakgrunden är ett EU-direktiv som innebär att alla kommuners webbplatser måste vara tillgänglighetsanpassade senast i september 2018. Resultatet visar att nära 65 procent av webbplatserna redan idag är anpassade och att nära 14 procent av kommunerna fattat beslut om tillgänglighetsanpassning. Resultatet innebär att minst åtta av tio kommuner kommer stå väl rustade inför den nya lagstiftningen. Så även Gällivare kommun.

- Alla kommuner har en reell möjlighet att förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Gällivare får höga poäng i undersökningen och ska känna sig stolta, men inte nöjda. Vi hoppas att de och alla andra kommuner fortsätter arbeta i samma anda, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-14
Publicerad:
2017-06-14