Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 05 maj 2017

Medarbetarporträtt - Stefan Bergström

Stefan Bergström

Stefan Bergström är nyanställd gatuingenjör på service- och teknikförvaltningen. Efter studier inom maskinteknik på Luleå Tekniska universitet gick flyttlasset till Gällivare. Hem till vyerna, midnattssolen och närheten till naturen som är det bästa med Gällivare enligt Stefan.

- Det kanske låter som att mina studier skiljer sig helt från mitt arbete men det är väldigt mycket likheter. Jag är bland annat van att arbeta med förbättringar och analys av flöden, vilket jag får göra idag med trafiken istället för processer i verk. Jag jobbar främst med trafikfrågor som exempelvis parkeringsfrågor, trafiksäkerhet, uppföljning av vägarbeten, planering av underhåll och stöd till driften. Det mesta som rör trafik och vägar i kommunen kan man säga, förklarar Stefan Bergström.

Samhällsomvandlingen är en del av vardagen för många av kommunens tjänstemän, även för Stefan.

- Jag tycker det är roligt och utvecklande att få vara med i samhällsomvandlingen där jag får komma med synpunkter som jag hoppas skapar en bättre och säkrare trafikmiljö. Vi försöker arbeta mer med miljön runt utformningen av vägar för att bland annat hålla nere hastigheterna istället för att endast förlita sig på hastighetsbegränsningar för att få en säkrare väg och trafiksituation, säger Stefan.

Under 2016 började kommunen arbeta för att höja säkerheten vid vägarbeten. Ett arbete som fortsätter i år.

- Vi arbetar med entreprenörer för att förhindra olyckor för arbetare och trafikanter. Där har vi nått framsteg men har ännu en bit kvar att gå innan vi är i mål. Ett steg i det är att införa ett digitalt schakthanteringssystem för att underlätta för alla parter vilket planeras komma igång under våren, säger Stefan.

Lysande framtid

Gatubelysningen i hela Gällivare kommun ska bytas ut till LED. I samband med det ses styrsystemet för belysningen över. Det kan ge besparingar upp till 80 % mot det som finns idag, vilket gör att projektet kommer betala sig själv ganska snabbt.

- Med vissa system kan man styra ljusstyrkan beroende på tid på dygnet där man exempelvis kan minska ljusstyrkan på platser där det inte är någon rörelse, som på mindre gator och lekparker under natten. Istället för att släcka belysningen så dimrar man ner belysningen till en lämplig nivå för att behålla trivseln i området för säkerheten och samtidigt få en besparing, förklarar Stefan.

Stefan leder ett projekt som heter ”Trafiksäkerhet och trygga skolvägar”.

- Vi har bland annat gjort insatser vid Älvens förskola, övergången vid brandstationen och köpt in blinkande övergångsskyltar som är placerande vid osäkra passager för att höja säkerheten för framförallt barn och gående. Under 2017 kommer det utföras ännu fler insatser efter vägarna för att höja säkerheten för framförallt barn och unga, avslutar Stefan.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-14
Publicerad:
2017-05-05