Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 28 apr 2017

Björkmanshedens infrastrukturupprustning fortsätter

Denna vecka (v.17) återupptas arbetena med att rusta upp infrastrukturen på Björkmansheden i Gällivare. Arbetena pågår till Oktober månad. Gällivare kommuns entreprenörer är skyldiga att hålla vägar öppna för trafik, och att motverka damning och andra olägenheter.

Denna vecka (v.17) återupptas arbetena med att rusta upp infrastrukturen i det område som är markerat i flygfotot. Länk till annons med flygfoto Pdf, 282.2 kB, öppnas i nytt fönster..

De arbeten som återstår är:

- Vissa återstående arbeten på spillvatten- & dagvattenledningar.
- Fortsatt förläggning av optofiberkanalisation (bredband)
- Återställande av vägar, diken & grönytor

Arbetena pågår till Oktober månad. Gällivare kommuns entreprenörer är skyldiga att hålla vägar öppna för trafik, och att motverka damning och andra olägenheter. Tillfälliga omledningsvägar kan dock förekomma. Enskilda infarter får blockeras först efter samråd med husägaren.

Arbetet med nya ledningar/brunnar vid tomtgränser innebär att schaktgropar oundvikligen inkräktar på privat tomtmark. I kommunens åtagande ingår att återställa ev. buskage, plattsättningar eller gräsmattor som tar skada. Utanför tomtgränsen däremot återställer kommunen marken med grönyta eller asfaltering efter eget val.

Vid frågor om skador och annat, ring kommunens felanmälan 0970-818 213, de kan koppla dig vidare till rätt projektledare.

Vi ber kommunens medborgare om överseende med det besvär som uppstår under projektets gång. Tillsammans kan vi skapa en modern, trivsam och säker miljö för framtiden!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-30
Publicerad:
2017-04-28