Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 nov 2016

Samrådsmöte ang Kavaheden den 29:e november

Kavaheden

Vid Kavahedens avfallsanläggning sker mellanlagring, behandling, sortering och deponering av avfall med ett tillstånd från 2003. Tillståndet upphör att gälla 2018-10-21. Gällivare kommun kommer därför att söka nytt tillstånd för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten och samtidigt få utrymme för vissa förändringar.

Gällivare kommun vill med detta informera och samråda med närboende och övriga som kan ha synpunkter på den planerade tillståndsansökan.

Samrådsmöte kommer att hållas kl. 18:00-19:00 den 29 november 2016 i Kommunhuset, rum 6.

Vid samrådsmötet lämnas information avseende planerade verksamheter och den kommande tillståndsprocessen. Det kommer också att vara möjligtatt ställa frågor eller lämna synpunkter i ärendet.
Ett samrådsunderlag har upprättats som beskriver de planerade verksamheterna vid anläggningen, anläggningens lokalisering/omgivningar samt verksamhetens huvudsakliga omgivningspåverkan.

Önskas samrådsunderlag i pappersformat eller ytterligare information, kontakta Gällivare kommuns avfallsplanerare:
Gun-Marie Hannu, Tel: 0970-818 919, E-post: gun-marie.hannu@gallivare.se
Lars Dyrlind, Tel: 0970-818 258, E-post: lars.dyrlind@gallivare.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-24
Publicerad:
2016-11-17