Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 jun 2016

Eldstad och flätverk

Nuolajärvi

Janne Karlsson, Ulf Karlsson och Clas-Göran Isaksson Tjäder förbereder för nya handikappanpassade spänger. Ove Lehto och Arne Viktorsson som sågat till plankorna med ett mobilt sågverk saknas på bilden.

Rastplatserna och naturslingan kring sjön Nuolajärvi ska rustas upp med start i sommar. Kommunen har tagit fram ett plan- och skissförslag för utveckling av rekreationsområdet.

Sjön Nuolajärvi ligger nära samhället och har kvalitéer som kan förstärkas och kommunen vill förbättra tillgängligheten till området. Det är också en av Gällivares entréer så det är en viktig plats att synliggöra ännu mer, både för folk på genomresa och ortsbor. En fin plats att stanna på för att fika, fiska eller ta en rast ska bli ännu finare.

En projektplan och skisser har tagits fram för att underlätta genomförandet som delas in i olika etapper. En viss del av arbetet med att lägga spänger och därigenom förbättra stråken påbörjas redan nu i sommar. Det ökar tillgängligheten för barn, gamla och funktionsnedsatta att ta sig ner till sjöstranden där det blir en liten vändplan och lågt staket.

- Skissen har tagits fram för att få en gemensam syn på området och hur vi ska utveckla det på bästa sätt. Det är också en konkretisering av kommunens grön-, blå- och vitplan, säger Liza Yngström, samhällsplanerare.

Återbruk


Materialet som ska användas för att göra spänger kommer från Koskullskulle där kommunen avverkat träd för att förbereda ett nytt bostadsområde. Det går hand i hand med kommunens hållbarhetstänk och är bra ur miljösynpunkt.

- Vi klyver träden till plank och de ska användas till södra och östra sidans spänger och en vändplan är det tänkt. Vi har nyligen restaurerat kring Luspebryggan och fixat nya spänger till ett fågeltorn i Dokkas, så vi har fullt upp med projekt som ökar tillgängligheten till olika platser i Gällivare kommun, säger Jan Karlsson, arbetsledare på service- och teknikförvaltningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-20
Publicerad:
2016-06-22