Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 03 jun 2016

Dieselutsläppet i Vassara älv

Detta har hänt

Miljö- och byggförvaltningen fick larm om större utsläpp av diesel till vassaraälven den 1 mars 2016.

Vassara älv

Dieselutsläpp nedströms

Området är ett Natura 2000 område och är extra känslig för miljöpåverkan. Akuta åtgärder sattes in för att stoppa läckaget till vassarälven så fort som möjligt. Expertis från IVL anlitas för att leda saneringsarbetet runt cisternerna, Vassaraälven och Linaälven. Cisternerna är besiktade och godkända av Inspecta.

Läckaget är lokaliserat till en returledning från panncentralen intill Gällivare sjukhus.

Trasigt rör

Förorenad is och snö är bortforslat till Kavaheden för mellanlagring.

Is och snö

Bortforsling av is och snö

Dieselolja har påträffats nedströms i Vassara- och Lina älv ända ned till Rautakoski.

Rautakoski

Rautakoski

Rapporter om dieselsmak i fisken har kommit bl.a. från Dokkas och Sammakko.

Detta händer

Vattenprover tas på flera ställen i Vassara älv och Lina älv under 2016 och vid behov även 2017. Markprover tas på saneringsområdet och skickas för analys. Provfiske kommer att ske under 2016 och 2017.

2st stora cisterner vid sjukhuset kommer att rivas.

saneringsområdet

Saneringsområdet

Markområdet kring cisternerna kommer att saneras och groparna återfyllas med rent jord.

Ca 7 last med lastbilar med släp transporterar förorenade massor från uppgrävningar

Jord

Förorenad jord

Miljö- och byggförvaltningen får kontinuerliga rapporter om vidtagna åtgärder från saneringsarbetet.

Vattenreningsanläggning är i drift för att rena förorenad vatten från cisternerna.

vattenrening

Vattenrening

Älvstränderna kontrolleras i närtid efter vårfloden

Vassaraälven och cisterner

Miljö- och byggförvaltningen har godkänt kontrollprogrammet och riktvärden för saneringen i samråd med Länsstyrelsen.

2st moderna, säkrare och mindre cisterner kommer att byggas i anslutning till reservkraftverket och panncentralen.

Ersättningsfrågor

Om någon anser sig lidit skada p.g.a. dieselutsläppet så bör de kontakta Norrbottens Läns Landsting.

pengar

Ekonomisk ersättning

Gällivare kommun kommer att fakturera all den tid och resurser som används till olika åtgärder i samband med dieselutsläppet.

Kontakt i försäkringsärende
Norrbottens Läns Landsting
Fastighetschef Mikael Engström
Tel: 070-5837337

Miljö- och byggförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-19
Publicerad:
2016-06-03