Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 maj 2016

Beslut om bredbandsnät

Bredband

Gällivare kommun planerar för en stor utbyggnad av det kommunala bredbandsnätet, både i tätort och på landsbygd. Efter utbyggnaden kommer de flesta hushållen och företagen i kommunen att ha tillgång till en fiberanslutning. Måndag 23/5 ska kommunfullmäktige ta ställning till förslaget om bredbandsutbyggnaden.

Kommunens intention är att så många kommunmedborgare som möjligt ska kunna ansluta sig till bredbandsnätet. Det innebär bland annat en avsevärt lägre anslutningsavgift än vad kommersiella aktörer erbjuder.

- Kommunfullmäktige tar nu ställning till förslag om bredbandssatsning för hela Gällivare kommun. Min rekommendation är att avvakta tills ett beslut är taget. Detta för att kunna jämföra kommersiella aktörers utbud med det kommunen har att erbjuda, inte minst ur kostnadsaspekt, säger Rolf Wennebjörk, tf kommunchef och ordförande i styrgruppen för bredbandsprojektet.

I samband med de områdesvisa infrastrukturupprustning som kommunen påbörjat ska även fiberanslutningar till hushåll och företag förberedas. Under 2016 är det Björkmansheden och Forsvallen som står på tur. På Karhakkaområdet, där infrastrukturupprustningarna startade 2015, planerar kommunen att färdigställa de fiberanslutningar som har förberetts.

Mer information följer under nästa vecka.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-19
Publicerad:
2016-05-19