Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 02 jun 2015

Kommunens framtida grundskolestruktur - ute på remiss nu

Äpple o penna

Styrgruppen för skolstrukturutredningen, har den 22 maj enhälligt beslutat att gå ut med följande förslag för den framtida grundskolestrukturen i Gällivare kommun på remiss fram till den 16 juni:

Förslag:
En 7-9- skola på Sjöparksskolan i Gällivare tätort.
En f-9- skola i Hakkas.

Länk till remissunderlaget Pdf, 4 MB.

Kommunstyrelsen och Barn- utbildning och kulturnämnden har satt som mål att ha en hög kvalitet i Gällivare kommuns förskole- och skolverksamheter. Syftet med skolstrukturutredningen är att utreda och lägga fram förslag på en hållbar, långsiktig förskole- och skolstruktur i Gällivare kommun.

För att kunna skapa utrymme och styra resurser till bl.a. de yngre barnen, anser politikerna att det är nödvändigt att genomlysa grundskolans nuvarande organisation och struktur, det framtida elevunderlaget, personalförsörjning, lokalbeläggning m.fl. faktorer, för att kunna skapa en effektiv och bra framtida skolstruktur för utveckling och lärande.

Under arbetet med utredningen har olika förslag med konsekvenser presenterats vid seminarier, dialogmöten och på Gällivare kommuns hemsida. Förslag och inkomna synpunkter har bearbetats och varit uppe till diskussion och ställningstagande i styrgruppen.

Styrgruppen presenterar nu remissförslaget, som de anser kommer att ge grundskolan i Gällivare kommun de bästa förutsättningarna, för att möta alla elevers rätt till en skola med hög kvalitet.

Remisstiden sträcker sig mellan den 27 maj och den 16 juni 2015.
Remissinstanser är de politiska partierna, skolråden, ungdomsrådet och FUB.

Styrgruppen ser fram emot att få ta del av remissinstansernas synpunkter på det förslag som presenteras. Förklara och motivera gärna era synpunkter.
Eva Alriksson (M) ordf. BUoK
Karl- Erik Taivalsaari, (V) vice ordf. BUoK
Tomas Junkka, (S) KS
Fredric Olofsson (MV) KS

Rolf Wennebjörk, förvaltningschef

Beredningsansvarig
Elisabeth Zachrisson

Inom förvaltningen arbetar ca 490 personal med barnomsorg/skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, kulturskola/kultur, bibliotek, museum och fritidsgårdar.

VISION:
Alla barn/elever ska bli vinnare i sitt eget liv
MÅL:
Alla elever ska nå kunskapskraven
Alla ska lyckas i klassrummet
Alla ska vara inkluderade

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-26
Publicerad:
2015-06-02