Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 feb 2015

Planenlig samhällsomvandling

LKAB presenterade sin bokslutsrapport den 13 februari. Huvud-punkterna var kostnadsbesparingar, personalminskning med 400 tjänster fram till 2016, men även fortsatta tillväxtinvesteringar. Den pågående samhällsomvandlingen i Gällivare fortlöper planenligt.

Gruvnäringen lever under cykliska förhållanden som i huvudsak styrs av två faktorer, efterfrågan och prisläget. Oavsett läget på en världsmarknad så är det av största betydelse för Gällivare kommun att samhällsomvandlingen fortskrider som planerat.

- Ingångna avtal, överenskommelser och tidsplaner gäller oförändrat, säger Jeanette Wäppling, ordförande i kommunstyrelsen och fortsätter; att LKAB avsatt medel för genomförandet av samhällsomvandlingen är en trygghet för kommunen och våra medborgare.

En enig kommunstyrelse ger uttryck för målbilden att det nya Gällivare ska stå färdig enligt upprättad tidplan och att den fortsatta processen i alla avseenden präglas av effektivitet.

På bilden bakre raden från vänster: Benny Blom (m), Thomas Nilsson (s), Roland Axelsson (s), Bernt Nordgren (ns) Henrik Ölvebo (mp) och Lars Alriksson (m), vice ordförande.

Främre raden: Fredrik Olofsson (mav), Thomas Junkka (s), Birgitta Larsson (s), Maria Åhlén (s) och Jeanette Wäppling (v), ordförande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-21
Publicerad:
2015-02-17