Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 23 jan 2015

Skolstrukturen ses över

Eva Alriksson, Elisabeth Zachrisson, Rolf Wennebjörk

Från vänster; Eva Alriksson/ordf BUoK-nämnden, Elisabeth Zachrisson/projektledare och Rolf Wennebjörk/tf chef för BUoK-förvaltningen.

Effekter av samhällsomvandlingen, ett kraftigt minskat elevunderlag inom grundskolan och ny lagstiftning inom för- och grundskola. Detta utgör bakgrunden till att kommunstyrelsen beslutat att ta ett samlat grepp för att se över för- och grundskolestrukturen i Gällivare kommun.

Syftet med översynen är att utreda och lägga fram förslag på "en hållbar, långsiktig förskole- och grundskolestruktur i Gällivare kommun". Främst berörs grundskolan, men hänsyn måste även tas till förskolan. Dessa är ofta lokaliserade i samma geografiska område och samverkan sker pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt.

- Det är en bra tidpunkt att se över strukturen då prognoserna indikerar att det vikande elevunderlaget vänder mot en försiktig ökning de närmaste tio åren, säger Eva Alriksson, ordförande i BUoK-nämnden och fortsätter; att det dessutom råder politisk enighet och att vi har en bra dialog över partigränser i en så viktig fråga är av stor betydelse.

Jämfört med 2004 har kommunen idag ca 800 barn och ungdomar färre i åldern 6-16 år. I takt med elevminskningen har dock inte skolstrukturen påverkats i någon större utsträckning. Enligt befolkningsprognosen sker en marginell ökning av barn och ungdomar i åldern 6-16 år under de kommande tio åren.

Eftersom det har skett en rad förändringar med en ny skollag, nya läroplaner och kursplaner, så påverkas för- och grundskolans inre arbete och organisation. Enligt skollagen får t.ex. endast den lärare som är behörig och har legitimation undervisa, sätta betyg och fastanställas i för-, grund- och gymnasieskola.

- Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att dra ner på verksamheter utan tvärtom att skapa utrymme för satsningar och ytterligare höja kvalitén, det gynnar alla och då särskild våra elever, säger Rolf Wennebjörk, tf chef för BUoK-förvaltningen.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-20
Publicerad:
2015-01-23