Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 28 apr 2014

Seminarium på temat "Ökad återvinning och återanvändning i samhället"

Återvinning

20 maj genomförs ett seminarium i Gällivare för att diskutera hur en ökad återvinning och återanvändning kan uppnås i samhället!

Vi vill bjuda in Er till ett seminarium i Gällivare den 20 maj för att diskutera hur en ökad återvinning och återanvändning kan uppnås i samhället! Primärt fokus under dagen kommer att ligga på textilier, matavfall, samt bygg- och rivningsavfall, tre materialströmmar som är prioriterade av Naturvårdsverket i och med den avfallsplan som tagits fram för Sverige 2012-2017.

I och med den av EU lagstiftade Avfallshierarkin och de av regeringen satta miljömålen krävs att avfallshanteringen mer och mer går mot en återanvändning och materialåtervinning jämfört med dagens läge. Hur dessa mål skall kunna uppfyllas och vad som egentligen är värt att ta tillvara på ur ett samhällsperspektiv kommer att diskuteras i samband med seminariet.

Läs mer och anmäl dig här. Pdf, 101.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-25
Publicerad:
2014-04-28