Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 09 sep 2013

Kompletterande handling Samråd Ny Översiktplan för Gällivare kommun

Gällivare kommun bedriver samråd kring ny översiktsplan för Gällivare kommun. Översiktsplanens förslag till markandvändningskarta har reviderats. Kartan har kompletterats med fyra nya områden som kan vara lämpliga för vindkraftetablering. Områdena är särskilt utmärkta på kartan.

Dessa områden har inte ingått i Gällivare kommuns vindkraftutredning och har därför inte prövats mot andra intressen, t ex naturvård, naturskydd eller rennäring. Beskrivning av de nya områdena kommer att redovisas i utställningshandlingen.

Om kompletteringen föranleder behov av ytterligare tid för samrådet ber jag er ta kontakt med mig.

Den nya markanvändningskartan finns också tillgängligt på gellivare.se/oversiktsplan Öppnas i nytt fönster.

Information:

Bernt Wennström, Utvecklingsenheten, 0970-181 34, bernt.wennstrom@gallivare.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-30
Publicerad:
2013-09-09