Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 05 jun 2013

Hjälp oss att städa bort alla skrotbilar

Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas den också som farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön. Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning.

Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig. Enligt lagen om flyttning är ett fordonsvrak ”ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

Hur gör man när man vill skrota sin bil?
Om du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas får du lämna den gratis till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos auktoriserad bilskrotare.

Mer information
Allmän information angående skrotbilar finns på . http://www.hsr.se/fakta/skrotbilen-vad-galler. Läs om hur du gör när du avregistrerar ett fordon. www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta mottagningsställen och auktoriserade bilskrotar
Refero i samarbete med Stena: http://www.bilretur.se/refero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SBR Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. http://www.sbrservice.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kuusakoski i Sverige AB/Gällivare. www.kuusakoski.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergivna skrotbilar
Att ställa skrotbilar i naturen innebär nedskräpning som vid en polisanmälan kan bedömas som brottslig gärning. Skrotbilar kan även läcka oljor och avge andra miljöfarliga ämnen som riskerar att skada vår gemensamma miljö. Kommunen har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar. Ansvaret ligger helt på fordonsägaren. Kommunen kan dock ta bort fordon på ägarens bekostnad om denne inte tar sitt ansvar.

Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och
de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

Hjälp oss att städa upp

Mer information. Ring Anders Segerlund Tel 0970-185 25

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-01
Publicerad:
2013-06-05